03155224868

خانه تاریخی تاج خانه تاریخی تاج

آواز و موسیقی

اسامی هنرمندان در رشته آواز و موسیقی به ترتیب حروف الفبا

ردیف

نام خانوادگی و نام

ردیف

نام خانوادگی و  نام

ردیف

نام خانوادگی و نام

1

آرمین  علی

19

سعادت نیا علی رضا

37

مزرعتی امیر

2

افضلی

20

سعادت نیا سعید

38

مرکزی هوشنگ

3

آقایی وحید

21

سعادت نیا محمد

39

مسعودنیا حسین

4

آقایی محمد جواد

22

سعادت نیا جواد

40

مشجری حسین

5

آقایی جهان

23

شاکری مجید

41

معمار نژاد مرتضی

6

آقایی حمزه

24

شبانی

42

معمار نژاد کریم

7

آقایی قمصری  سجاد

25

شب خوان حسن

43

معمار نژاد محمد

8

امامیان سید جواد

26

شکیب محمد

44

معمار نژاد دانیال

9

امامیان سید جعفر

27

شیخ زاده ابوالفضل

45

معنوی حسین

10

ایرانی سید محمد

28

شیواپور حمید

46

ملایی برزی یاسر

11

برادران

29

صادق پور  امین

47

ملایی برزی مقداد

12

برقی فرشاد

30

صحراگرد حمید

48

ملایی برزی مهدی

13

بلند نظر امیر

31

صانعی سید محمد جواد

49

میلادی محمد

14

بهنیا محمد مهدی

32

صائمی علی

50

ناصح جواد

15

تاری مهدی

33

طبیعی علی

51

ناظمی حسین

16

تیمور زاده عباس

34

صدری حبیب

52

نور محمد  محمد حسین

17

حسینی پویا

35

طلایی حمید رضا

   

18

حلی سید احمد

36

محزون کاشانی محمد

   
 

 

تاریخ ارسال: 1348/10/11
تعداد بازدید: 1501

ارتباط با ما


خانه هنرمندان کاشان - خانه تاریخی تاج

آدرس : کاشان .خیابان علوی. خانه تاریخی تاج

شماره تماس : 03155224868

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع