03155224868

خانه تاریخی تاج خانه تاریخی تاج

مقاوم سازي بام بناهاي تاريخي با شيوه اجرايي همگون

مقاوم سازي بام بناهاي تاريخي با شيوه اجرايي همگون

اين روش توسط معمار حلي پيشنهاد شده و ضمن بررسي ،آناليز و تاييد توسط مهندسان سازه در بناهای خشتی اجرا میگردد  .

در زير تصاوير در حال اجرا در خانه تاريخي منوچهري واقع در كاشان را مشاهده مي كنيد.

 

تاریخ ارسال: 1348/10/11
تعداد بازدید: 1373

ارتباط با ما


خانه هنرمندان کاشان - خانه تاریخی تاج

آدرس : کاشان .خیابان علوی. خانه تاریخی تاج

شماره تماس : 03155224868

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع