03155224868

خانه تاریخی تاج خانه تاریخی تاج

بسمه تعالي

هنر در قلمرو آيين و مكتب

 

هنرهاي آييني و مذهبي پيوندي عميق با عشق و ايمان توده هاي عظيم مردمان سرزمين اسلامي ايران دارد . ذوق و هنر آيين داران با انديشه ، خرد و ايمان  اسلامي آنان در آميخته و مسيرهنر را به فرهنگ قرآني پيوند داده است ، مردم دارالمومنين كاشان نيز با تمدني عميق آيين ها را در قالب هنري ماندگار پاس داشته اند .

 خانه هنرمندان كاشان هم از بدو تأسيس تاكنون مروج آيين هاي عاشورايي بعنوان يكي از ارزشهاي معنوي و اعتقادي مردمان و هنرمندان مسلمان كاشاني بوده است.

ما اعتقاد داريم هنرهاي آييني و تاريخي مذهبي مجموعه اي از ذوق و فطرت ،علم و انديشه ، مهارت و تخصصي است كه اجراي آن وسيله بسيار مؤثر در ماندگاري و انتقال آن به نسل هاي بعدي جامعه مي باشد.

چون آيين شكلي از معرفت است ، يك روش تعليم ماندگار است ، بستري مناسب و فراگير براي نشر و ترويج تفكر مكتب شيعه است.

 لذا واحد هنرهاي آييني خانه هنرمندان كاشان در سالهاي گذشته تعدادي از آيين هاي اصيل و ارزشمند كاشان را در قالب آيين سوگ و مويه به عرصه نمايش گذاشته است.

 آيين هاي اجرا شده تا كنون  شامل:

 سقاخواني ، تعزيه خواني ، چاوش خواني ، وداع خواني ، بحر طويل خواني ،          پيش خواني ، فرات خواني ، شعر خواني ، مرشدي ، خيل عرب ، زنگ حيدري ،       نقاره زني ، مقتل خواني و مديحه سرايي اهل بيت سلام اله كه در رأس همه هنرها در آيين و مذهب است ، بوده و محرم امسال و آينده نيز ضمن تداوم اجراي آيين هاي مذكور در جهت احياي آيين هاي عاشورايي و مذهبي اجتماعي مردمان اين ديار شامل :  نقالي ، پرده خواني ،     طفلان مسلم و ديگر آيين هاي فراموش شده اقدام خواهد نمود ، كه چون تأثيرگذاري نمايش آيين هاي موروثي هم  ، كار كرد رواني  دارد و هم عبادي ، و نكات اخلاقي  و نصيحتي آن هم ، در باورها و عقايد توده هاي عظيم مردم ريشه دارد.

 ادبيات و شعر خواني اشعار معنوي و مذهبي بويژه اشعاري كه پند و نصيحت و نكات اخلاقي در آن است ، در هنرهاي آييني جايگاه ويژه اي دارد . چون هنر يك وسيله و فن است .      به عبارتي يك  مهارت است ، كه هر كس بخواهد براي ترويج تفكر خودش از آن استفاده  كند ، و در طول تاريخ تفكرات ماندگار از هنر استفاده كرده اند .

ادبيات و شعر خواني از جمله هنرهايي است كه اقشار مختلف جوامع آنرا ابزار برنده اي براي القاء مكتب و تفكراتشان به نسل هاي بعدي دانسته اند و اگر بخواهيم اخلاقيات ،  نيكي ها و مسائل انساني را فراگير كنيم ، تا هم دين را در بر گيرد و هم آيين را ، يكي از موفق ترين   ابزار ها پاس داشت .

چاشني هنر و آيين هاي مذهبي و ملي است كه بوسيله نمايش هاي نوايي و تأتري آنهم بصورت  زنده  ،كه اجراي آن بخصوص توسط پيشكسوتان اين عرصه بسيار تأثير گذار خواهد بود % والسلام

سيد اكبر حلي

موسس و مدير مسئول خانه هنرمندان كاشان

دي ماه 1387

سيد اكبر حلي

دي ماه 1387

 

 

تاریخ ارسال: 1400/10/28
تعداد بازدید: 2753

ارسال نظر


ارتباط با ما


خانه هنرمندان کاشان - خانه تاریخی تاج

آدرس : کاشان .خیابان علوی. خانه تاریخی تاج

شماره تماس : 03155224868

طراحی و تولید: ایده پرداز طلوع